• da
  • no
  • de
  • en

CNC-Fresing

  • Vi har tilgang på 3-, 4- og 5- akset CNC-fresing.
  • Ved større serier har vi mulighet for å klare oppgaven på maskiner med robotteknologi.
  • CNC bearbeidingssenter opp til 5000 x 2000 x 1250.
  • CNC boreverk opp til 3000 x 1250 x 2000.
  • Se eksempler på produktene våre nedenfor.