• da
  • no
  • de
  • en

Konstruksjon

Hos Alufittings har vi stor erfaring med 3D-konstruksjon, maskintegning og produktutvikling. Vi konstruerer både tegninger av ditt eksisterende produkt og forslag til nye produkter eller design.

Med en 3D-konstruksjon får du en lang rekke fordeler og muligheter, innen du setter et produkt i produksjon: Mindre risiko for konstruksjonsfeil, profesjonell visualisering av ditt produkt og en riktig god mulighet til å f.eks. presentere produktet for kunder eller samarbeidspartnere.

Vi arbeider i SolidWorks og har mulighet for å 3D-printe mindre emner i plastmateriale. 3D-print er en billig og rask måte der du kan få testet ditt produkt.

Vi utfører flg. oppgaver:

  • Produktutvikling
  • Maskin- og emnetegninger
  • Samlingstegninger
  • 3D prints